Tarievenoverzicht

Hier vindt u de tarieven van onze onderzoeken van 2018. Wanneer u de onderzoeken aanklikt en u meerdere onderzoeken selecteert, worden de kosten bij elkaar opgeteld.

Voor de tarieven kunt u zoeken op groep; zie voor de naam van de groep de gekleurde blokken op het aanvraagformulier. Ook kunt u zoeken op code; de codes staan op het aanvraagformulier vóór de vierkante invulvakjes.

Drugsonderzoek

Bij drugsonderzoek in urine worden extra kosten in rekening gebracht voor de test op verdunning (kreatinine) en de kosten voor de test op chemische manipulatie van het monster (sample check).

Drugsscreening in urine 

  • Kreatinine bepaling: maximaal € 1,59 per urinemonster
  • Sample check: maximaal € 4,86 per urinemonster

Doortesten allergie-onderzoek

* Bij onderzoek met code BA67 (screening op inhalatie-allergenen) en FX5E (screening op voedsel-allergenen) wordt bij een positieve uitslag het onderzoek verder uitgesplitst in respectievelijk 11 en 6 allergenen.

De kosten hiervan zijn € 15,97 + 11 keer € 11,92 = € 147,09 (BA67: screening op inhalatie-allergenen).
De kosten hiervan zijn € 12,75 + 6 keer € 11,92 = € 83,44 (FX5E: screening op voedsel-allergenen).

Afwijkende cervix cytologie uitstrijkje

Bij een afwijkende cervix cytologie uitstrijkje wordt een HPV PCR uitgevoerd. De kosten hiervan zijn: € 122,69.