Bloedonderzoek

Bloedonderzoek wordt gedaan om een mogelijke de oorzaak van uw klachten te vinden. Bij een bloedonderzoek neemt Saltro één of meerdere buisjes bloed af uit een ader, meestal in uw arm.

Wat is bloedonderzoek?

Bloedonderzoek wordt ook wel bloedprikken of bloedafname genoemd. Wanneer u bent doorverwezen voor bloedafname, dan wil uw huisarts meer weten over de werking van uw lichaam. Bloedonderzoek wordt onder andere gebruikt om te controleren of uw organen als hart, nieren of lever goed functioneren. Ook kan bijvoorbeeld een afwijking worden vastgesteld. Zo weten u en uw huisarts waar u aan toe bent en wat de beste behandeling is om in gang te zetten.

Hoe wordt bloed afgenomen?

Bloed kan worden afgenomen met een vingerprik of via een ader in de arm. Bij de vingerprik neemt onze medewerker door een prikje in de vinger een aantal druppels bloed af. Bij de venapunctie wordt u geprikt in een ader in één van uw armen. Beide prikken kunnen een beetje pijnlijk zijn, maar dit is slechts van korte duur. Mocht u het toch vervelend vinden of ziet u er tegen op, dan kunt u dat gerust tegen onze medewerker zeggen. Zij hebben handige tips om u op uw gemak te stellen.
Na de bloedafname krijgt u een watje om de plek waar u geprikt bent goed dicht te drukken. Dit helpt om het bloeden te stelpen. Het is raadzaam om na bloedafname de arm tijdelijk niet te zwaar te belasten. Ondanks zorgvuldig handelen zijn blauwe plekken of nabloedingen niet altijd te voorkomen.

Hoe bereid ik me voor op een bloedonderzoek?

Voor sommige bloedonderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit houdt in dat u vanaf 8 uur voor de bloedafname niet meer mag eten en drinken. Een slokje water mag u wel drinken. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw arts.

Soorten bloedonderzoek

Bloedonderzoek is één van de meest uitgevoerde medische onderzoeken. Er zijn onzettend veel soorten bloedtesten. De meest voorkomende bloedonderzoeken zijn om te zien of er ontstekingen zijn (BSE of bezinking), om vast te stellen of er een ontsteking is en hoe hoog de ontstekingswaarde in het bloed is (CRP), een Hb-test om een algemene indruk van je gezondheid te krijgen en om te bepalen of er sprake is van bloedarmoede, een onderzoek naar je bloedsuikerspiegel (glucose bloedtest), het testen van de werking van de schildklier (T4) en een onderzoek naar eventuele afwijkingen van de prostaat (de PSA-waarde). Een volledig bloedbeeld is een algemene test die ook vaak wordt aangevraagd. Het is een vrij brede test om verschillende onderdelen van het bloed te onderzoeken.

Wat zijn de kosten van een bloedonderzoek

De kosten van bloedonderzoek zijn afhankelijk van welk onderzoek de huisarts heeft aangevraagd. De tarieven per onderzoek zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar bepaalt welke kosten zij u vergoedt (houd rekening met uw eigen risico). We hebben een handig overzicht ontwikkeld zodat u een indicatie van de kosten kunt krijgen.
Klik hier voor meer informatie over de tarieven.

Hoe lang duurt het voordat de uitslag van het bloedonderzoek bekend is?

Saltro stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw huisarts. U kunt met hem of haar contact opnemen om de uitslag te bespreken. De meeste uitslagen zijn drie dagen na het onderzoek bij uw huisarts bekend. Saltro heeft een uitslagenportaal ontwikkeld waar patiënten zelf de uitslag van hun onderzoek kunnen inzien. U krijgt in begrijpelijke taal informatie over de betekenis van de bloeduitslagen. Bovendien kunt u zich beter voorbereiden op het gesprek met uw huisarts.
Voor bloedafname moet u een afspraak te maken. Kijk hier voor onze locaties en openingstijden.
Kijk hier voor meer praktische informatie over
urineonderzoek
ontlastingsonderzoek
sperma-onderzoek
fundusfotografie
bloeddrukmeting

Veel gestelde vragen

Legitimatiebewijs


Wij vragen u altijd om een geldig legitimatiebewijs. Saltro is namelijk als zorgaanbieder wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te noteren. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Wij verzoeken u dan ook een van deze legitimatiebewijzen mee te nemen naar een Saltro locatie.