Interview: Esther Talboom-Kamp

Esther Talboom-Kamp, voorzitter raad van bestuur van Saltro heeft haar promotieonderzoek afgerond. Zij richtte zich met haar studie op een effectieve implementatie naar eHealth in de eerste lijn.

 

De wereld om ons heen verandert razendsnel: Amazon heeft de ambitie pakketjes te bezorgen met behulp van drones, Google maakt een lens die glucosewaarden meet en we tracken massaal onze sportieve activiteiten en alles wat we in ons mond stoppen. Al deze ontwikkelingen hebben grote impact op ons vakgebied waarvan eHealth een voortvloeisel  is. Iedereen in de zorg heeft het erover. We moeten hier iets mee. Wat is het gouden ei? En hoe snel moeten we schakelen?

Esther Talboom-Kamp, is op het moment haar promotieonderzoek aan de Leidse Universiteit aan het afronden. Esther heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar hoe eHealth nu het beste geïmplementeerd kan worden in de eerstelijns gezondheidszorg.

“Ingegeven door de tijd waarin wij leven en de vele, continue veranderingen waar we mee te maken hebben, wilde ik graag onderzoeken op welke manier wij vanuit de bestaande eerstelijns zorg de chronische patiënt op een verantwoorde manier een rol kunnen geven. Hier heb ik dan ook mijn promotieonderzoek aan gewijd,” aldus Esther.

Waarom ben je zo gefascineerd door eHealth?
“Applicaties, platforms en gadgets geven ons meer inzicht in onze eigen gezondheid. Steeds meer mensen worden zich bewust van een gezonde levensstijl en dat is een heel positieve ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat we met behulp van eHealth de patiënt beter kunnen betrekken bij zijn gezondheid én dat wij als sector zinniger en zuiniger om kunnen gaan met zorg.”

Kun je uitleggen wat eHealth precies is?
“Onder eHealth versta ik: tools die patiënten in staat stellen zelf een stuk regie over hun aandoening over te nemen. Patiënten kunnen dankzij meetapparaten en portalen de voortgang van hun ziekte registreren en met die inzichten ook voor een deel hun eigen conditie regisseren.”

 Is eHealth niet gewoon een hype?
“Er zijn al oneindig veel eHealth tools beschikbaar. Ons ministerie van volksgezondheid juicht eHealth toe omdat ze verwacht dat dankzij eHealth de kosten van de zorg omlaag kunnen. Daarnaast is er een gigantisch technologische industrie die vanzelfsprekend de markt aanjaagt deze tools te gebruiken. Zowel het ministerie, de fabrikanten als de zorgverzekeraars kondigen een heuse eHealth tsunami aan. Wat dat betreft wordt eHealth wel gehyped om het zo maar uit te drukken.” 

“Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat eHealth de patiënt daadwerkelijk kan helpen. eHealth kan inzicht bieden en die inzichten kunnen zorgen voor een proactieve houding van de patiënt waardoor hij zelf de regie pakt. Het kan hem helpen betere, weloverwogen beslissingen te nemen over zijn ziekte en gezondheid. Waar ik op wil focussen is wat we voor hem kunnen doen om zijn leven aangenamer te maken? Dat is waarop ik me wilde richten met dit onderzoek: hoe kan eHealth de patiënt daadwerkelijk helpen?” 

Wat is de status van jouw onderzoek?
“Het is klaar, mijn proefschrift verdedig ik op 21 november aanstaande.”

Zijn er al resultaten van het onderzoek bekend?
“De belangrijkste resultaten zijn:

  • Patiënten gebruiken eHealth platforms meer en beter als ze daarbij goed begeleid worden
  • Patiënten gebruiken eHealth platforms meer als er een praktische toegevoegde waarde is voor hun dagelijks leven
  • De kwaliteit van leven en andere gezondheidsuitkomsten blijven in deze onderzoeken gelijk ten opzichte van reguliere zorg
  • De verwachting is dat eHealth een positief effect op kwaliteit van leven en andere gezondheidsuitkomsten zal hebben als eHealth langer gebruikt wordt en beter afgestemd wordt op de wensen van patiënten.”

Je bent straks gepromoveerd wat natuurlijk een knappe prestaties is, maar wat ga je precies met deze nieuwe inzichten doen? 
“Ik wil onderzoek blijven doen naar de manier waarop we de zorg met zelfregie door eHealth kunnen verbeteren voor patiënten.  Platforms moeten ontwikkeld worden waar we kennis met patiënten en professionals delen, toepassingen aanbieden die van bewezen goede kwaliteit te zijn, die helpen meer inzicht te krijgen om goed geïnformeerd samen te bepalen hoe de meest ideale zorg voor een specifieke patiënt eruitziet.”

En laten we realistisch blijven: ja, de wereld om ons heen verandert snel, maar zo snel nou ook weer niet. We hebben tijd nodig om zorgvuldig te ontwikkelen, te onderzoeken, te proberen en te leren. Samen.”

Wat is jouw doel met Saltro?
“Ik wil met Saltro een duurzame bijdrage leveren aan een betere en moderne zorg in Nederland. Beter voor patiënten, met name chronisch zieke patiënten: met een uitstekende service, korte wachttijden en een goede informatievoorziening. Op die manier willen wij bij Saltro de patiënt een actieve rol geven in eigen zorg en gezondheid. We willen hem in staat stellen om meer regie te pakken zodat die niet meer alleen maar bij dokters ligt.”

Vragen
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met e.talboom@saltro.nl.